I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu!

23 maja b.r na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice została wręczona Spółdzielni nagroda za zajęcie 1 -miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w kategorii spółdzielnie małe bez przychodu z inwestycji.Taka nagroda to wielkie wyróżnienie ale i pewnego rodzaju pamiątka dobrze wykonanej pracy, dlatego też bardzo się cieszymy , że poza Zarządem , pracownikami , Radą Nadzorczą i Radą Osiedla obecni byli mieszkańcy i członkowie Spółdzielni.