Śląska Wielka Nagroda Budownictwa -2017

Podczas uroczystej gali 18 listopada 2017r., w której brali udział Posłowie Parlamentu Europejskiego i Sejmu RP, członkowie Rządu, państwowe i samorządowe władze województwa śląskiego oraz kadry kierownicze organizacji budowlanych, decyzją kapituły w skład której wchodzą krajowe i regionalne organizacje budownictwa, a wśród nich Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Techników Budownictwa oraz Galicyjska Izba Budownictwa w Krakowie Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice przyznano bardzo prestiżową „Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa -2017” Nagrodę, pani prezes zarządu Annie Dąbrowskiej wręczyli : - Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa - Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa - Franciszek Buszka – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Tą zaszczytną nagrodę otrzymaliśmy za profesjonalne zarządzanie nieruchomościami oraz organizowanie ich kompleksowych remontów i modernizacji. Jesteśmy dumni, że tak wysoko ocenia się działalność naszej spółdzielnia w kraju. Nasze piękne i zadbane osiedle: