Informacje o spółdzielni

O nas

obrazek

Nowa siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice - uroczyste otwarcie nastąpiło 29 pazdziernika 2009 roku.

25 kwietnia 2008 roku Zebranie Przedstawicieli Członków Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śląskim podjęło uchwałę o podziale spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice w Pawłowicach uzyskała osobowość prawną 31 lipca 2008 r. z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

05 maja 2008r. Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice wybrało pierwszą 5 osobową Radę Nadzorczą  w skład której weszli :

1. Szczepan Martynowski  –  przewodniczący

2. Zdzisław Byczek  – z-ca przewodniczącego

3. Władysław Góra – sekretarz

4. Janusz Mizera – członek

5. Artur Jarema – członek

 

07 maja 2008r. Rada Nadzorcza na stanowisko Prezesa Zarządu powołała mgr Annę Dąbrowską , której powierzono zadanie utworzenia nowej spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice jest jedyną spółdzielnią na terenie Gminy Pawłowice liczącą  1877 członków  i zajmuje teren 16,8 ha. Pierwsze budynki powstały w latach 80 wybudowane przez KWK XXX- lecia /obecnie KWK Pniówek/. Na terenie Pawłowic Spółdzielnia   rozpoczęła budowę swoich budynków w 1984r.

W 1996 roku Jastrzębska Spółka Węglowa przekazała swoje zasoby mieszkaniowe  GSBM w Wodzisławiu Śl.

 

Osiedle stanowi:

- 32 budynki wielorodzinne – pięciokondygnacyjne  

- 1767 mieszkań o powierzchni  99.304m²  zamieszkałych przez 5860 osób.

Z racji usytuowania , Osiedle stanowić może samowystarczalne miasteczko. Tu mieści się Spółdzielnia, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Technikum Górnicze, Kościół, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia, Apteka, Lodowisko, Basen, Dom Kultury, miasteczko ruchu drogowego i place zabaw . Na terenie osiedla znajduje się rozbudowana sieć placówek handlowych.


stat4u