Organy Spółdzielni

Organy

obrazek

 • Zarząd

 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej jest jednoosobowy i tworzy go:

  • Anna Dąbrowska mgr Anna Dąbrowska - Prezes Zarządu

 • oraz Pełnomocnicy Zarządu: 

  •  mgr Marzena Duda - Główny Księgowy

  • Beata Obracaj mgr Beata Obracaj - Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr

  • Grażyna Kuszko mgr Grażyna Kuszkowska - Administrator

 

Rada Nadzorcza kadencja 2017-2020

1. Janusz Mizera - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Mirosław Rajca  -  Zastępca przewodniczącego

3. Andrzej Tyszko  -  Sekretarz

4. Dariusz Domański - Członek

5. Mariusz Królik - Członek

 

 

 

Rada Osiedla kadencja 2017-2020

1.Artur Jarema - Przewodniczący Rady Osiedla

2.Ryszard Konieczny  - Zastępca przewodniczącego   

3.Patrycja Jędrzejczak  - Sekretarz 

4.Grzegorz Sobieski - Członek 

 

 


stat4u