AKTUALNOŚCI

APEL DO MIESZKAŃCÓW

obrazek

APEL  DO  MIESZKAŃCÓW

KOMITET  INICJATYWY USTAWODAWCZEJ
Projektu ustawy o działalności spółdzielni Mieszkaniowych

Uchwalona w 2000roku ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, mimo wielokrotnych interwencji Trybunału Konstytucyjnego oraz nowelizacji przez ustawodawcę, pozostaje aktem prawnym niespójnym oraz zawierającym normy sprzeczne z zasadami spółdzielczymi.
Środowisko społeczne spółdzielczości mieszkaniowej od dłuższego czasu wnioskowało pod adresem rządu oraz ustawodawcy uporządkowanie treści ustawy przez usunięcie przepisów szkodliwych oraz likwidację sprzeczności i luk prawnych.  Niestety wnioski te nie zostały uwzględnione.

  

Przedstawiony projekt ustawy nie jest nową koncepcją ustawy, a jedynie próbą uporządkowania niespójnych przepisów i wypełnieniem luk prawnych w obowiązujących przepisach.
Projekt ustawy nie przewiduje anulowania decyzji, które stworzyły określone prawa po stronie członków spółdzielni.
Wszystkie dokonane przekształcenia praw do lokali zachowują swoją ważność.

 

Intencją projektu ustawy jest by podstawowe zasady funkcjonowania spółdzielni i jej relacje z członkami były regulowane przepisami statutu spółdzielni a nie arbitralnymi rozwiązaniami narzuconymi przez ustawodawcę.

 

Przestawiony projekt przywraca członkom spółdzielni prawo swobodnego decydowania jaki tytuł prawny do lokalu chcą posiadać i nie zawiera ograniczeń czasowych w zakresie przekształcania spółdzielczych praw do lokali w prawo odrębnej własności.

 

W związku z powyższym w pierwszych dnia czerwca służby Spółdzielni będą zbierać podpisy celem poparcia projektu
ustawy – przez wszystkie osoby pełnoletnie. 


                                                                                                    Zarząd Spółdzielni        
                                                                                               Mieszkaniowej Pawłowice


stat4u