INFORMACJE O PRZETARGACH

Przetarg - lokal mieszkalny /przetarg rozstrzygnięty/

obrazek

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Pawłowice  w  Pawłowicach  ogłasza  przetarg  na  mieszkanie:

- kat. M-2 o powierzchni użytk. 36,16 m2 w Pawłowicach przy ul. Wąskiej 1 C/2

  Cena  wywoławcza  wynosi   91.400,00 zł   

W  dniu  14.11.2012 r.  o  godz. 1100    w   siedzibie  Spółdzielni  przy  ul. LWP 19, odbędzie się I przetarg ograniczony dla członków SM Pawłowice i ich dzieci wspólnie z nimi zamieszkujących.

II przetarg  nieograniczony,  w  przypadku braku chętnych członków Spółdzielni odbędzie się w dniu 15.11.2012 r. o godz. 1100 dla  wszystkich  osób  zainteresowanych.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wysokości 2.000,00 zł przelewem na  konto  ING  Bank  Śląski  nr  rachunku

                                                                               56 1050 1403 1000 0023 3438 8606

Dowody wpłaty wadium na przetarg ustny ograniczony należy dostarczyć do siedziby SM Pawłowice na 1 dzień przed przetargiem. Wadium na przetarg ustny nieograniczony należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu i przed otwarciem przetargu okazać dowód wpłaty.

Wystawione do przetargu mieszkanie jest po generalnym remoncie (nowe meble kuchenne, panele podłogowe). Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 13.11.2012 r.  w  godzinach  od  1000 do 1100 .

Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu  bez  podania  przyczyny


stat4u