INFORMACJE O PRZETARGACH

Przetarg na wymianę schodów i remont belek schodowych

obrazek

 

 Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Pawłowice  z  siedzibą  w  Pawłowicach przy  ul.  LWP 19  ogłasza  przetarg  nieograniczony   na  niżej  wymieniony  zakres  robót:

  1. wykonanie  i  wymiana  stopnic  schodowych  na  wejściach  do  klatek  schodowych   oraz   płyt  spocznikowych.  
  2. naprawa   belek   schodowych  z   zastosowaniem   systemu  ATLAS  BETONER oraz  malowanie  farbą  lateksową  zewnętrzną w  kolorze  cokołu   fundamentowego   budynku   i  naprawa  podjazdów  na  wózki.

Informacja  na   temat  szczegółowego  zakresu   prac   zawarta  jest  w  specyfikacji,  która  jest  do  pobrania  w  dziale  technicznym  spółdzielni  w  godzinach  od  9.00 - 13.00. Dodatkowe  informacje  można   uzyskać  pod  numerem telefonu  32 4493440 wew. 104 lub 105.

Oferty należy składać w  siedzibie  Spółdzielni Mieszkaniowej do dnia 12 listopada 2012 r. do godz. 13.00.Otwarcie  ofert  nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w  dniu  13 listopada 2012r. o godz. 11.00.


stat4u