AKTUALNOŚCI

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości w Pawłowicach

obrazek

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości, nad którym honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Hasło przewodnie które brzmi "Spółdzielnie budują lepszy świat" przypomina ogromny wkład spółdzielni w rozwój społeczno-gospodarczy ludzkości na wszystkich szczeblach, od lokalnego do wspólnoty międzynarodowej. Podkreśla też, że efektywność ekonomiczna nie może być oddzielona od odpowiedzialności społecznej. Międzynarodowy Rok Spółdzielczości to nie tylko promocja, ale również wymiana informacji i doświadczenia, które służyć mają integracji środowiska.

21 września 2012r. o godzinie 16:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach odbyło się spotkanie wszystkich Spółdzielni działających na terenie Gminy Pawłowice. Podczas uroczystej gali Spółdzielnie uhonorowały osoby, które od wielu lat współpracują ze Spółdzielniami i tym samym mają swój wkład w rozwój spółdzielczości. Odznaczenia wręczył Członek Prezydium Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej Pan Marek Juszkiewicz.


obrazek

Prezes RSP "Przyjaźń" Golasowice Pani Wiesława Kłosek, Prezes SM-Pawłowice Pani Anna Dąbrowska i Prezes Banku Spółdzielczego Pani Monika Harazin

obrazek

stat4u