INFORMACJE O PRZETARGACH

Przetargi na roboty remontowe w 2013 roku

obrazek

 Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Pawłowice  z  siedzibą  w  Pawłowicach ul. LWP 19, o g ł a s z a  przetarg  nieograniczony na  niżej  wymienione  zakresy  robót:

 

1. Roboty dekarskie :

    Górnicza 10  - remont pokrycia dachowego   -  około   728 m2     

     Wąska 2       - remont  pokrycia  dachowego i kominów  -  około   819 m2  

      Górnicza 7   - remont  pokrycia  dachowego i kominów -   około 793 m2  

       Polna 19      - remont i wymiana świetlików dachowych, krycie papą daszków balkonowych, remont kominów, wymiana  

      wyłazów dachowych

2. Roboty ogólnobudowlane

      Polna 21    - remont balustrad żelbetowych i części elewacji

      LWP1         -  malowanie elewacji zewnętrznej budynku

      Górnicza 5 - malowanie elewacji zewnętrznej budynku

      Polna 18     - malowanie klatek schodowych

      Polna  27    - malowanie klatek schodowych

      Polna 28    - malowanie klatek schodowych

   

Specyfikacje  istotnych  warunków  wykonania robót  w cenie 30,00 zł. (odrębnie dla   każdego   budynku )  są  do  odebrania  w  siedzibie   Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Pawłowicach  przy  ul. LWP 19  w  dniach  od  21.01.2013 r. w godz. od 8.00 -14.00

Opłaty  za  specyfikację  prosimy dokonać  na  niżej  podany  numer konta:

                                                 ING  Bank Śląski  Nr.  konta:  56  1050 1403 1000  0023  3438  8606.

 z dopiskiem ,, Przetarg na roboty” (wymienić  jakie) Potwierdzenie wpłaty  za  specyfikację  należy  przedstawić  przy  odbiorze specyfikacji.

Oferty zgodnie ze specyfikacją należy składać w zamkniętych kopertach  (z  opisem rodzaju  robót ) w  siedzibie Spółdzielni pokój Nr 5

Termin  składania  ofert  upływa  w  dniu    29.01.2013r. - Godz. 1300

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni.

  • Roboty  dekarskie  w dniu   31 .01.2013r.  o  godz. 1000
  • Roboty  ogólnobudowlane  w dniu   31.01.2013r. o  godz. 1100     

Wszelkich  informacji  o  przetargu  udziela  dział  techniczny  SM  Pawłowice tel. /032/  4 493 444 i  /032/ 4 493 445 -   w godzinach    od   830 do godziny   1300.                       

Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo odstąpienia od  przetargu  bez  podania  przyczyn.

 


stat4u