AKTUALNOŚCI

Bądźmy mądrzy przed szkodą

obrazek

Bądźmy  mądrzy  przed szkodą…

BEZPIECZNY   DOM - Ubezpieczenie  mieszkania za składkę płatną  przy  czynszu. Zachęcamy  wszystkich mieszkańców  zasobów  Spółdzielni Mieszkaniowej  Pawłowice do skorzystania ze specjalnej  bardzo atrakcyjnej  oferty  kompleksowego  ubezpieczenia mieszkania.

Ubezpieczenie w grupie  jest zdecydowanie  tańsze niż ubezpieczenie indywidualne.

Wynegocjowana została atrakcyjna składka /przy założeniu, że ubezpieczenie obejmie powyżej 1400  mieszkań./

 SU:5.000 zł na 1 mieszkanie ze składką - 3,80 zł  miesięcznie; SU: OC 50.000 zł

*SU –  suma ubezpieczenia

 

Zakres Ubezpieczenia obejmuje  mienie mieszkania według wartości nowej oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym  spowodowane :

-zdarzeniami  losowymi takimi jak np. / wybuch, zalania mieszkań, przepięcia, stłuczenia szyb,  deszcz nawalny pożar, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, katastrofa budowlana, lawina, osunięcie się ziemi, powódź, sadza, śnieg, trzęsienie się ziemi, uderzenie pioruna pojazdu mechanicznego, upadek statku powietrznego oraz zabezpieczenie majątku na wypadek kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu.

 

Takie ubezpieczenie zapewni Państwu  bezpieczeństwo a w razie szkody odszkodowanie, które w znaczącym stopniu  zaspokoi poniesione przez lokatora i jego sąsiadów straty.

Szczegóły  ubezpieczenia zawarte OWU  dostępne są  na stronie Spółdzielni:
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAN UNIQA
INFORMACJE O UBEZPIECZENIU

 


stat4u