INFORMACJE O PRZETARGACH

Przetarg ofertowy na najem lokalu

obrazek

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice ogłasza przetarg ofertowy na wynajęcie wolnostojącego lokalu użytkowego położonego przy ul. Polnej 18 o pow. użytkowej 103,02 m².

 

Oferty osób zainteresowanych należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „wynajęcie lokalu” w siedzibie Spółdzielni  przy ul. LWP 19 do dnia 12 lipca 2013r.

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Organizacyjno - Prawny pod nr telefonu 32 44 93 101 lub w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4.

 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2013r.


stat4u