INFORMACJE O PRZETARGACH

Wolne mieszkanie na sprzedaż / przetarg rozstrzygnięty /

obrazek

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice w Pawłowicach ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej wartości lokalu mieszkalnego:

- kat.  M-2 o powierzchni użytkowej  35,92 m2  w Pawłowicach przy ul. Górniczej 8 A/11    /1 pokój + kuchnia/  usytuowanego  na  III  piętrze.

Cena  wywoławcza  wynosi  -  75.400,00 zł   

W  dniu  12.08.2013 r.  o  godz. 1100    w   siedzibie  Spółdzielni  przy  ul. LWP 19, odbędzie się  przetarg  nieograniczony   dla   wszystkich  osób   zainteresowanych.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wysokości 2.000,00 zł przelewem na  konto  ING  Bank  Śląski  nr  rachunku

                                          56 1050 1403 1000 0023 3438 8606.

Wadium na przetarg ustny nieograniczony należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu i przed otwarciem przetargu okazać dowód wpłaty. Wystawione do przetargu mieszkanie można oglądać w dniu 09.08.2013 r.  /piątek/ w godzinach od  1000 do 1100 .

Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu  bez  podania  przyczyny.


stat4u