AKTUALNOŚCI

Wykonane remonty 2013 rok

obrazek

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice przedstawia poniżej wykonane remonty w 2013 roku finansowane z funduszu remontowego

 

1.Wymiana okien w mieszkaniach                                                                                      91 054,50

 

2.Wymiana wentylatorów                                                                                                      1 943,20

                                                                                              

   -LWP 1

   -Górnicza 2                                                                                                                   

   -Kręta 1

 

3.Remont i wymiana drzwi wejściowych do klatek                                                              57 078,00

-Polna 18

-Polna 21

-Polna 23                                                                                                                  

-Polna 27

-Polna 28

-Górnicza 10

-Górnicza 16

 

4.Wymiana grzejników (wg potrzeb)                                                                                   40 001,71

 

5.Bieżące remonty i naprawy ogólnobudowlane

(w tym koszty przetargów)                                                                                                  74 176,51

 

6.Remont tablic elektrycznych                                                                                              6 480,00

                                                                                          

   -Polna 17 E : F

   -LWP 1 E : F

 

7.Wykonanie projektu na remont nawierzchni chodników                                                   26 445,00

   -Górnicza 8,9,10

   -Górnicza 12 i 13 (wzdłuż szczytów budynków)

   -Górnicza 16

oraz remontu miejsc postojowych

   -Polna 25-26

   -LWP 1

 

8.Remont odgromów                                                                                                             2 160,00

   -Polna 23

 

9.Malowanie elewacji                                                                                                         648 010,10  

   -Górnicza 5, LWP 1

   -Kręta 1,Górnicza 4 (II rata)

remont murków balkonowych wraz z daszkami balkonowymi

   -Polna 21

wykonanie daszków balkonowych

   -Krucza 10

 

10.Malowanie klatek schodowych                                                                                      212 876,64

     -Polna 18

     -Polna 25

     -Polna 26

     -Górnicza 1 (II rata])

remont wiatrołapów

     -Polna 25

     -Polna 26

     -Polna 27

 

11.Remont pokrycia dachu                                                                                               190 221,48

     -Wąska 2

     -Górnicza 7

     -Górnicza 10

remont kominów

     -Polna 18

     -Polna 19

remont świetlików

     -Polna 18

     -Polna 20

 

12.Remont schodów i belek schodowych                                                                           102 663,57

     -Polna 18

     -Polna 19

     -Polna 20

 

13.Roboty brukarskie - remont chodnika                                                                              7 725,63

     -Górnicza 6            

 

14.Wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody                                                                      418 903,17        

     -Górnicza 6F/1-9

     -Polna 20

     -Polna 23

     -Polna 24

     -Polna 27

     -Górnicza 16

     -LWP 1 A/1-9

     -LWP 1 A/2-10

 

15.Remont przykanalików                                                                                                     5 535,00

     -Górnicza 9

Całość poniesionych kosztów na remonty                                                                1 885 274,51

 

 

 


stat4u