AKTUALNOŚCI

Planowane remonty w 2014 roku

obrazek

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice informuje, że Rada Nadzorcza zatwierdziła

plan remontów na 2014r. W związku z powyższym zaplanowane remonty przedstawiają się następująco:

 

 

 

1. Dofinansowanie do wymiany okien w mieszkaniach                                                                  99 304,23        

    (każdy budynek posiada swój budżet)

 

2. Wymiana wentylatorów                                                                                                               3 000,00

    -LWP 1

    -Górnicza 2

    -Kręta 1

 

3. Remont i wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych                                                   45 500,00

    -Polna.19,

    -Górnicza 9

    -Wąska 1

 

4. Wymiana grzejników (wg potrzeb)                                                                                           30 000,00

 

5. Bieżące remonty i naprawy ogólnobudowlane                                                                         50 000,00

 

6. Wymiana okien na klatkach schodowych                                                                                 13 000,00

   -Polna 23

   -Polna 29

 

7. Wymiana zabezpieczeń w tablicach elektrycznych                                                                    6 000,00                              

 -Polna  18                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

8.Malowanie elewacji                                                                                                                 752 044,00

   -Wąska 1

   -Górnicza 6      

oraz remont murków balkonowych i wykonanie

daszków balkonowych                                                                                  

   -Polna 25

   -Polna 26

 

10. Malowanie klatek schodowych                                                                                           160 278,72

       -Polna 19

       -Polna 23

       -Polna 27

       -Polna 28

 

11. Kapitalny remont pokrycia dachu i kominów                                                                         92 000,00

       -Wąska 1

       -Polna 19

       -Polna 24

       -Górnicza 15

 

12. Poszerzenie parkingów                                                                                                        25 000,00

      -Górnicza 15    

 

13. Roboty brukarskie – remont opaski                                                                                       5 000,00  

       -Polna 21

 

14. Wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody                                                                           130 000,00

       -Polna 28

       -Górnicza 15

 

15. Przebudowa placyku gospodarczego                                                                                     7 000,00

       -Górnicza 16

 

16.Po uzyskaniu środków unijnych nastąpi remont :                                                                  87 700,00

     -Polna 25-26 – poszerzenie i remont parkingu

     -Górnicza 8,9,10 – remont nawierzchni chodników

 

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                   Zarząd Spółdzielni

                                                                                                             Mieszkaniowej Pawłowice

 


stat4u