AKTUALNOŚCI

1 lipiec Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości

obrazek

Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości  połączonego z rozstrzygnięciem ogłoszonych konkursów , Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej zaprosił zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice na uroczyste spotkanie , które odbyło się 26 czerwca w  Warszawie.

Otwierając spotkanie, dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej przywitał spółdzielców, którzy przybyli na uroczystość  z całej Polski oraz dostojnych gości - przyjaciół spółdzielczości.

Znaleźli się wśród nich:

- Janusz Piechociński, wicepremier

- Piotr  Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Stanisław Rakoczy, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

- Małgorzata Marcińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

-  Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ

- Waldemar Witkowski, przewodniczący Unii Pracy

Podczas uroczystości nagrodę  II stopnia za najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości   otrzymała Pani Janina Krakowska ,która jest pracownikiem Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice .Takie nagrody przyczyniają się do rozsławiania dobrego imienia naszej spółdzielni oraz gminy.GRATULUJEMY!

Link do artylułu o naszej spółdzielni w Rzeczypospolitej:

http://forumbiznesu.pl/wspoldzialanie_i_zrownowazony_rozwoj-s10-k2491.html

 

 


obrazek

Prezes SMP Anna Dąbrowska ,dr inż. Krzysztof Lachowski ,nagrodzona Janina Krakowska SMP

obrazek

obrazek

V-ce Premier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński

stat4u