AKTUALNOŚCI

16 listopada WYBORY! WYBORY! WYBORY!

obrazek

Szanowni Mieszkańcy !

Tegoroczne wybory na włodarzy gminy  są wyjątkowe.

 Wybór Wójta i radnych  zawarzy na dalszych losach i  kierunkach rozwoju gminy Pawłowice.

Osiedle jest bardzo znaczącą  / ale niedocenianą/ częścią tej gminy.

Jako sołectwo mamy  największą ilość osób uprawnionych do głosowania , ale  zawsze na osiedlu jest najniższa frekwencja.

Brak czynnego udziału w wyborach samorządowych marginalizuje spółdzielnie w życiu gminy  a brak przedstawicieli spółdzielni  w radzie  przyniesie  niepowetowane straty miedzy innymi w wysokości opłat mieszkaniowych i jakości zamieszkiwania na Osiedlu.

Dlatego też pokażmy swoją siłę i idźmy na wybory.

Życzę  przemyślanych  i trafnych   wyborów.

                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                               Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej


stat4u