INFORMACJE O PRZETARGACH

Przetarg nieograniczony na zakup i montaż urządzeń zabawowych

obrazek

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice z siedzibą w Pawłowicach ul. LWP 19, o g ł a s z a przetarg nieograniczony na niżej wymieniony zakres robót:

Przygotowanie terenu oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych służących do celów rekreacyjnych

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia w cenie 30,00 zł. są do odebrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej           w Pawłowicach przy ul. LWP 19 od dnia 18.02.2015 r. w godz. od 9.00 -13.00.

           Opłaty za specyfikację prosimy dokonać na niżej podany numer konta:

             ING Bank Śląski nr konta: 56 1050 1403 1000 0023 3438 8606.

                        z dopiskiem ,, Przetarg Urządzenia Rekreacyjne

Potwierdzenie wpłaty za specyfikację należy przedstawić przy odbiorze specyfikacji.

Termin składania ofert upływa w dniu  04.03.2015r. - Godz. 1300

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 05.03. 2015r. godz. 10.00

Wszelkich informacji o przetargu udziela dział techniczny SM Pawłowice tel. /032/ 4 493 444 i /032/ 4 493 445

- w godzinach od 9.00 do 1300.                    

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

 


stat4u