AKTUALNOŚCI

Czystość na Osiedlu !

obrazek

Tak być nie może !

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

W związku z utrzymaniem porządku i estetyki Osiedla, Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice zawiadamia, że z dniem 01.03.2015r. obowiązuje bezwzględny zakaz wystawiania odpadów wielkogabarytowych pod śmietniki.

W związku z powyższym uprzątnięcia tzw. gabarytów czyli sprzętu AGD, RTV, mebli, drzwi, skrzydeł okiennych, wykładzin itp. można dokonać na 3 sposoby:

  1. Z  dniem 1  marca br. odpady  wielkogabarytowe  można wystawić  pod śmietnik tylko w dzień wywozu do godz. 08:00 (dopuszcza się wystawienie w godzinach popołudniowych na 1 dzień przed planowaną wywózką).

      2. W każdy dzień tygodnia  można składować  wyżej wymienione odpady w wyznaczonym na te cele centralnym placyku gospodarczym za budynkiem przy ul. Górniczej 7.

     3. Ponadto  można wynająć  w spółdzielni transport gabarytów, które zostaną przewiezione z pod budynku na       wyznaczony centralny plac za Górniczą 7  po uiszczeniu opłaty w wysokości 20,00zł /netto/ za 1 kurs (opłata nie obejmuje wyniesienia sprzętów z mieszkań i pomieszczeń piwnicznych).

 

Przypominamy również, że zabrania się gromadzenia odpadów wielkogabarytowych   w miejscach niedozwolonych (tj. w zejściach, przejściach, korytarzach piwnicznych, pomieszczeniach wspólnego użytku). W przypadku nie dostosowania się do obowiązujących przepisów zgodnie z obowiązującym „Regulaminem  rozliczania kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych SM-Pawłowice” rozdział VII § 11 pkt 15 i 16 wysokość kary za jednorazowe przewinienie wynosi 150,00zł /netto/  na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej  nr 14/2015 z dnia 23.02.2015r.

Ponadto prosimy o zwracanie uwagi i zgłaszanie na bieżąco faktu wystawiania oraz przywożenia gabarytów przez mieszkańców i osoby spoza osiedla.

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2015 ROKU

                           (wystawianie do godz. 08:00 danego dnia)

 

Miesiąc

Termin wywozu

 Miesiąc

Termin wywozu

Marzec

12 marzec

Sierpień

13 sierpień

Kwiecień

9 kwiecień

Wrzesień

10 wrzesień

Maj

14 maj

Październik

8 październik

Czerwiec

11 czerwiec

Listopad

12 listopad

Lipiec

9 lipiec

Grudzień

10 grudzień

 

 

========================================================

 

Zamówienie transportu w Spółdzielni w dni robocze w godzinach pracy pod nr telefonu 32/ 449 34 40 wewn. 104 i 105.

 


obrazek

obrazek

stat4u