AKTUALNOŚCI

Plan remontów na 2015 rok

obrazek

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice informuje, że Rada Nadzorcza zatwierdziła

plan remontów na 2015r. W związku z powyższym zaplanowane remonty przedstawiają się następująco:

 

 

1. Dofinansowanie do wymiany okien w mieszkaniach                                                            99 304,23                

  (każdy budynek posiada swój budżet)

 

2. Wymiana wentylatorów                                                                                                          3 000,00

   -LWP 1

   -Górnicza 2

   -Kręta 1

 

3. Remont i wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych                                              27 000,00

   -Polna 20

 

 

4. Wymiana grzejników (wg potrzeb)                                                                                        40 000,00

5. Wymiana zabezpieczeń w tablicach elektrycznych                                                               12 000,00                                

   -Polna 18                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

6.Malowanie elewacji oraz remont murków balkonowych                                                       904 745 ,33                                                                                                             

   -Wąska 2

   -Polna 23

   -Polna 26

   -Polna 27

 

oraz oblachowanie spoin konstrukcyjnych                                                                                 4 000,00                                                                                                                                                     

   -Polna 24

 

7. Malowanie klatek schodowych                                                                                            105 000,00

     -Polna 19

     -Polna 23

 

oraz remont wiatrołapów                                                                                                           25 000,00

     -Polna 21

     -Polna 23

 

8. Wykonanie zadaszeń – wejścia do klatek                                                                              35 000,00

     - Polna 20

 

9. Remont pokrycia dachu, kominów oraz świetlików                                                               142 000,00        

       -Górnicza 1

       -Polna 18

       -Polna 26

 

10. Remont parkingu oraz wykonanie dodatkowych miejsc postojowych                                     85 000,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

    -Górnicza 13

    -Górnicza 15    

 

11. Roboty brukarskie – remont chodnika                                                                                     40 000,00                                                  

       -Polna 27

       -Polna 28

       -Polna29

 

     oraz opaski                                                                                                                               30 000,00

       -Polna 17

 

12. Wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody                                                                               146 500,00

     -Polna 29

     -Górnicza 10

 

     oraz wymiana zaworów podpionowych                                                                                     5 000,00

     -LWP 1

     -Wąska 2

 

13. Placyk gospodarczy- kontenery półpodziemne                                                                        36 000,00

    

 

14.Remont ogromów                                                                                                                      48 000,00

     -Górnicza 1

     -Polna 18

     -Polna 26

 

15. Remont węzłów CO                                                                                                                   60 000,00

     -Polna 18

     -Górnicza 8

 

                                                                                        

                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                        Zarząd Spółdzielni

                                                                                                     Mieszkaniowej Pawłowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


stat4u