AKTUALNOŚCI

Spółdzielnia w gronie najlepszych !

obrazek

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice ponownie zajęła  1 - miejsce  w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych organizowanym przez Domy Spółdzielcze w Warszawie. Kapituła pod przewodnictwem dr Jerzego Jankowskiego -przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej ,  doceniła osiągnięcia naszej spółdzielni w dziedzinie gospodarowania finansami , prowadzonych remontów oraz działalności społeczno-wychowawczej. Jest to potwierdzenie ,  że  pracownicy Spółdzielni oraz  jej organy / Rada Nadzorcza , Rada Osiedla / bardzo  dobrze pracują na rzecz mieszkańców.

                               Z wyrazami uznania

                     Prezes Zarządu – Anna Dąbrowska


obrazek

Od prawej:Jan Sułowski-Członek prezydium Krajowej Rady Spółdzielczej;Anna Dąbrowska-Prezes zarządu SMP;Maria Niedzielska-Naczelna red.DS;Marzena Duda -pełnomocnik zarządu SMP

obrazek

stat4u