AKTUALNOŚCI

Dla całej Górniczej Braci

obrazek

Z okazji barbórkowego święta w imieniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej składam całej górniczej braci i ich rodzinom życzenia zdrowia , wszelkiej pomyślności i szczęścia górniczego .Składam wyrazy szacunku i uznania za ciężką, ryzykowną i odpowiedzialną pracę. Wszystkim górnikom  Szczęść Boże !


stat4u