AKTUALNOŚCI

REMONTY nie mają urlopu

obrazek

Polna 20

Sezon urlopowy w pełni a Spółdzielnia Mieszkaniowa bardzo się stara aby jak najwięcej prac remontowych wykonać zgodnie z zatwierdzonym planem remontów. Tak też zakończyliśmy remont elewacji wraz z częściowym dociepleniem w budynkach Polna 27 i Górnicza 7 .Remont elewacji budynku Polna 20  jest w trakcie. Chodniki przy Górniczej 16 , Górniczej 7 ,Polnej 21,22,23 oraz Górniczej 12 i 13 zostały wykonane. Remonty dachów na Polnej 20 ,24 i Górniczej 15 został zakończone. Bardzo dużo robót jest w trakcie dot. malowania klatek schodowych, wymiany oświetlenia ,wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej ,wymiana wodomierzy mieszkaniowych , zabudowa kontenerów półpodziemnych  itd.


obrazek

Polna 27

obrazek

Polna 27

obrazek

Górnicza 7

obrazek

Górnicza 7

obrazek

Placyk gospodarczy na szczycie Górniczej 16

obrazek

Chodnik na długości budynków Górnicza 12 i 13

obrazek

Chodnik przy bud.Górnicza 12 i 13

obrazek

Chodnik przed budynkiem Górnicza 7

obrazek

Chodnik za budynkiem Górnicza 7

obrazek

Chodnik za budynkiem Górnicza 7 / dojście do składowiska gabarytów/

obrazek

Chodnik Górnicza 16

obrazek

Chodnik i dojścia Górnicza 16

obrazek

Chodnik na długości budynków Polna 21.22 i 23

stat4u