AKTUALNOŚCI

Dla wszytkich Górników

obrazek

 

 

 

Wszystkim górnikom życzymy pomyślnej

realizacji wszystkich planów i zamierzeń,

satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy zawodowej,

wszelkiej pomyślności, osobistego szczęścia,

radości w życiu rodzinnym.

Wszystkim górnikom Szczęść Boże!

W imieniu Rady Nadzorczej , Rady Osiedla i wszystkich pracowników Spółdzielni 

życzy

 

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice

Anna Dąbrowska


stat4u