OGŁOSZENIA

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2017/2018

obrazek

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice informuje, że w dniach 20-21 września 2017r. PEC Jastrzębie przystępuje do rozruchu instalacji centralnego ogrzewania.

Z uwagi na powyższe prosimy mieszkańców o odkręcenie zaworów przy grzejnikach oraz zwrócenie szczególnej uwagi na ewentualne przecieki na instalacji C.O. i zgłoszenie ich do spółdzielni.

Ponadto prosimy mieszkańców o zakończenie prac prowadzonych we własnym zakresie na sieci centralnego do w/w terminu.


stat4u