AKTUALNOŚCI

Nagroda od Ministra Budownictwa

obrazek

Podczas uroczystej gali 18 listopada 2017r., w której brali udział Posłowie Parlamentu Europejskiego i Sejmu RP, członkowie Rządu, państwowe i samorządowe władze województwa śląskiego oraz kadry kierownicze organizacji budowlanych, decyzją kapituły w skład której wchodzą krajowe i regionalne organizacje budownictwa, a wśród nich Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Techników Budownictwa oraz Galicyjska Izba Budownictwa  w Krakowie

Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice przyznano bardzo prestiżową

                                     „Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa -2017”

Nagrodę, pani prezes zarządu Annie Dąbrowskiej wręczyli  :

- Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury  i Budownictwa

- Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

- Franciszek Buszka – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Tą zaszczytną nagrodę otrzymaliśmy za profesjonalne zarządzanie nieruchomościami oraz organizowanie ich kompleksowych remontów i modernizacji.

Jesteśmy dumni, że tak wysoko ocenia się działalność naszej spółdzielnia w kraju.

Nasze piękne i zadbane osiedle- https://www.youtube.com/watch?v=mMmmFTw_VHU


obrazek

obrazek

obrazek

Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,Anna Dąbrowska-Prezes SMP,Tomasz Żuchowski- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Franciszek Buszka – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,- Tadeusz Wnuk – Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa.

stat4u