OGŁOSZENIA

Wykonanie planu remontowego za 2017 rok

obrazek

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w miesiącu  styczniu zatwierdziła wykonanie planu remontów za 2017 rok. W związku z powyższym wykonane remonty przedstawiają się następująco:

 

1.Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach

  (każda nieruchomość posiada swój budżet)

 

67 097,18

2.Wymiana wentylatorów

   -Wojska Polskiego 1

   -Górnicza 2

   -Kręta 1

 

  1 896,93

3.Wymiana grzejników (wg potrzeb)

 

38 588,54

4.Wymiana zabezpieczeń w tablicach elektrycznych

   -Polna 22 C : D

   -Polna 24 A : D

   -Polna 26 C : D

   -Górnicza 5 A : B

   -Górnicza 6 C : D ; E : F

   -Górnicza 7 A : B

   -Górnicza 10 A : B

   -Górnicza 13 C : D

   -Górnicza 15 C : D

 

69 228,00

5.Malowanie elewacji wraz z dociepleniem ścian oraz remont murków

   balkonowych

   -Polna 21

   -Górnicza 8

   -Górnicza 14

  

 867 240,00

6.Malowanie  klatek schodowych, korytarzy piwnicznych wraz z

   remontem wejść do klatek schodowych i wymianą posadzek

 

   -Górnicza 9

   -Górnicza 10

oraz remont wiatrołapów

   -Polna 29

   -Górnicza 5 (wymiana posadzek)

116 360,04

 

7.Wykonanie zadaszeń przed wejściami do klatek schodowych

   -Polna 17

36 228,60

 

8.Remont pokrycia dachów

   -Polna 21

   -Górnicza 5 D

   -Górnicza 9 B

   -Górnicza 12 B

37 908,00

 

9.Roboty brukarskie - remont chodników

   -Polna 17 A

   -Polna 18 A, J

   -za budynkiem Górnicza 9

   -za budynkiem Wojska Polskiego 1

 

-remont parkingów

   -za budynkiem Górnicza 2

   -Wojska Polskiego 1

 

-remont schodów

   -Polna 17

   -Wojska Polskiego 1

   -Górnicza 2

 

-remont opaski wokół budynków

  -Górnicza 7

  -Górnicza 12

  -Górnicza 14

115 620,00

93 480,00

62 730,00

16 728,00

 

10.Wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z wymianą

    wodomierzy

   -Górnicza 2

   -Górnicza 9

   -Górnicza 12

   -Górnicza 13

   -Krucza 10

 

oraz wymiana zaworów podpionowych

   -Wąska 1

 

 

 

284 364,00

 

 

22 049,28

 

11.Placyk gospodarczy – montaż kontenerów półpodziemnych

   -Polna 24

   -Wąska 2

49 539,00

 

12.Remont kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej

   -Górnicza 2 G,H

   -Górnicza 7 A : B

   -Górnicza 12 C : D

   -Wąska 2 B

   -Kręta 1 A : B

76 479,00

 

13.Wymiana zaworów w węzłach centralnego ogrzewania

   -Polna 18 A : J

16 569,80

 

14.Wykonanie projektów /opinii/ekspertyz

   -Polna 17

   -Polna 21

   -Polna 27

   -Polna 29

   -Górnicza 8

   -Górnicza 14

 

13 038,00

 

 

                                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                                                    Zarząd Spółdzielni

                                                                                                                              Mieszkaniowej Pawłowice


stat4u