OGŁOSZENIA

Plan remontów na 2018 rok

obrazek

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w miesiącu styczniu zatwierdziła plan remontów za 2018 rok. W związku z powyższym zaplanowane remonty przedstawiają się następująco:

 

1.Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach

  (każda nieruchomość posiada swój budżet)

 

 

2.Wymiana wentylatorów

   -Wojska Polskiego 1

   -Górnicza 2

   -Kręta 1

 

 

3.Wymiana grzejników (wg potrzeb)

 

 

4.Wymiana zabezpieczeń w tablicach elektrycznych

 

   -Polna 21 C : D

   -Górnicza 9 C : F

   -Wojska Polskiego 1 A : D; G : H

 

 

5.Malowanie elewacji wraz z dociepleniem ścian oraz remont murków balkonowych

   -Polna 17

   -Polna 22

   -Polna 24

   -Górnicza 15

 

 

6.Remont balustrad balkonowych

   -Kręta 1

 

 

7.Malowanie  klatek schodowych, korytarzy piwnicznych

 

   -Górnicza 4

   -Górnicza 5

   -Górnicza 6

   -Górnicza 16

   -Wąska 1

   -Krucza 10

 

 

8.Wykonanie zadaszeń przed wejściami do klatek schodowych

 

   -Polna 19

   -Górnicza 1

 

 

9.Remont pokrycia dachów

 

   -Górnicza 5

   -Górnicza 9

 

 

10.Roboty brukarskie - remont chodników

   -Górnicza 4, 5, 6, Wojska Polskiego 1

   -Polna 24 A (częściowo)

  

-remont parkingów

   -Polna 26 (częściowo)

 

-remont schodów

  -Górnicza 1

 

11.Wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z wymianą

 

    wodomierzy

   -Górnicza 6

   -Górnicza 14

 

12.Placyk gospodarczy – montaż kontenerów półpodziemnych

   -Polna 21

   -Polna 26

   -Wąska 2

 

13.Remont kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej

   -Polna 24 D

   -Polna 25 A

   -Polna 28 D

   -Polna 29 A : B

   -Górnicza 8 B

   -Górnicza 9 E : F

 

 oraz odwodnienie budynków

 

   -Polna 24 A : D

   -Górnicza 1 F, G : H

   -Górnicza 16 F : G

 

14.Remont węzłów centralnego ogrzewania

   -Polna 19 A : J

 

15.Wymiana okienek piwnicznych

   -Polna 17

   -Polna 22

   -Polna 24

   -Górnicza 15

   -Kręta 1

 

16.Wykonanie projektów /opinii/ekspertyz

   -Polna 22

   -Polna 24

   -Górnicza 15

   -Kręta 1 

 

                                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                                                    Zarząd Spółdzielni

                                                                                                                              Mieszkaniowej Pawłowice

 


stat4u