INFORMACJE O PRZETARGACH

Przetarg na roboty remontowe

obrazek

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice z siedzibą w Pawłowicach ul. Wojska Polskiego 19,  o g ł a s z a  przetarg nieograniczony na niżej wymieniony zakres robót:

Zadanie nr 1 -  Wykonanie remontu drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Wojska Polskiego 19 w Pawłowicach

Zadanie nr 2 -  Remont balustrad balkonowych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Krętej 1 w Pawłowicach

Zadanie nr 3 -  Wymiana przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonywana w trybie

awaryjnym w budynkach mieszkalnych w Pawłowicach.

Zadanie nr 4 - Roboty elektryczne wykonywane w trybie awaryjnym w budynkach mieszkalnych  w Pawłowicach.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia w cenie 60,00 zł. do odbioru w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Pawłowicach przy ul. Wojska Polskiego 19 od dnia 19.03.2018 r. w godz. od  9.00 -13.00.

Opłaty za specyfikację prosimy dokonać na niżej podany numer konta:

Bank Spółdzielczy nr konta:  08 8447 0005 0003 3444 2000 0001.

z dopiskiem     ,, Przetarg  na  roboty brukarskie”

lub        ,, Przetarg  na  wymianę balustrad balkonowych”

lub        ,, Przetarg  na  wymianę przykanalików”

lub        ,, Przetarg  na  roboty elektryczne”

Potwierdzenie wpłaty za specyfikację należy przedstawić przy odbiorze specyfikacji.

Termin składania ofert upływa w dniu 06.04.2018r. - Godz. 1300

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 09,04. 2018r.

Dla zadania Nr 1 -  Przetarg na roboty brukarskie o godzinie 10.00

Dla zadania Nr 2 – Przetarg na wymianę balustrad balkonowych o godzinie 11.00

Dla zadania Nr 3 – Przetarg na wymianę przykanalików o godzinie 12.00

Dla zadania Nr 4 – Przetarg na roboty elektryczne o godzinie 13.00

Wszelkich informacji o przetargu udziela dział techniczny SM Pawłowice tel. /032/ 44 93 440 w  godzinach  od  9.00  do godziny   1300.

Spółdzielnia zastrzega  sobie  prawo odstąpienia od  przetargu  bez  podania  przyczyny.

 


stat4u