OGŁOSZENIA

Członkostwo w Spółdzielni

obrazek

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice informuje, że na podstawie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , która weszła w życie 9 września  2017r.  zrealizował  prace zgodnie  z  art. 3 ust.1 pkt. 1/2/3/4/5 i ust.32 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013r.  poz. 1222 ze zm.)  związane z przyjęciem w poczet członków z mocy prawa.

Na dzień 31.03.2018r. w rejestrach spółdzielni ujęto 506  nowych członków.  

 

Natomiast , wszystkie osoby,  które nabyły prawo odrębnej własności lokalu  oraz najemcy zgodnie z art.3 ust.3¹- 34  w/w ustawy, mogą być przyjęci  w poczet członków, po spełnieniu ustawowych obowiązków oraz złożeniu w siedzibie Spółdzielni wypełnionej   i podpisanej deklaracji członkowskiej.

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji .

                                                                                         Z poważaniem

                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                                         Anna Dąbrowska

 


stat4u