OGŁOSZENIA

Zaległości czynszowe na dzień 31.03.2018r.

obrazek

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice przedstawia poniżej stan zaległości czynszowych na dzień 31.03.2018r. na poszczególnych nieruchomościach.  
       
   
Adres  Zaległości lokatorów obecnie zamieszkałych Zaległości lokatorów byłych  Razem zaległości
Polna 17      
A 1 177,24    
B 634,54    
C 11 517,60    
D 1 743,21    
E 475,72 13 532,98  
F 357,43    
G 1 264,44    
H 593,67    
I 218,94    
J 2 542,81    
Razem 20 525,60 13 532,98 34 058,58
Polna 18      
A 2 054,77    
B 427,74    
C 1 296,76    
D 792,23    
E 1 086,98    
F 3 845,30    
G 36 129,58    
H 0,00    
I 38,58    
J 611,61    
Razem 46 283,55 0,00 46 283,55
Polna 19      
A 317,20    
B 1 283,72 97 213,83  
C 639,22    
D 5 024,20    
E 0,00    
F 157,87    
G 926,63    
H 232,80    
I 2 315,36    
J 2 446,17 3 381,11  
Razem 13 343,17 100 594,94 113 938,11
Polna 20      
A 1 735,14    
B 1 324,44    
C 1 115,62    
D 2 256,14    
E 8 424,42    
F 11,21    
G 966,96    
H 7 111,88    
I 42 082,66    
J 7 559,14    
Razem 72 587,61 0,00 72 587,61
Polna 21      
A 81,71    
B 52,44    
C 1 050,81    
D 2 421,74    
Razem 3 606,70 0,00 3 606,70
Polna 22      
A 0,00    
B 135,86    
C 15 013,17    
D 568,02    
Razem 15 717,05 0,00 15 717,05
Polna 23      
A 663,80    
B 159,81    
C 104,83    
D 3 110,12    
Razem 4 038,56 0,00 4 038,56
Polna 24      
A 1 027,07    
B 3 669,08    
C 0,00    
D 2 345,20    
Razem 7 041,35 0,00 7 041,35
       
       
       
Polna 25      
A 439,39    
B 408,58    
C 2 566,14    
D 1 150,15    
Razem 4 564,26 0,00 4 564,26
Polna 26      
A 2 601,55    
B 131,67    
C 1 138,33    
D 2,11    
Razem 3 873,66 0,00 3 873,66
Polna 27      
A 440,48    
B 411,46    
C 4 388,43    
D 0,00    
Razem 5 240,37 0,00 5 240,37
Polna 28      
A 754,03    
B 90,83    
C 1 888,73    
D 671,90    
Razem 3 405,49 0,00 3 405,49
Polna 29      
A 0,52    
B 2,20    
C 5 515,31    
D 1 262,82    
Razem 6 780,85 0,00 6 780,85
Górnicza 1      
A 118,66    
B 293,92    
C 1 567,27    
D 31,05 22 390,22  
E 565,06 1 264,65  
F 144,27    
G 11 598,03    
H 2 147,41    
Razem 16 465,67 23 654,87 40 120,54
Górnicza 2      
A 672,21    
B 2 529,83    
C 604,95    
D 328,07    
E 6 664,33    
F 28,72    
G 3 235,47 19 480,44  
H 0,00    
Razem 14 063,58 19 480,44 33 544,02
Górnicza 4      
A 2 829,13    
B 27 755,37    
Razem 30 584,50 0,00 30 584,50
Górnicza 5      
A 6,40    
B 7 535,70    
C 89,40    
D 522,21    
Razem 8 153,71 0,00 8 153,71
Górnicza 6      
A 475,59    
B 1 461,40    
C 2 112,20    
D 313,14    
E 62,85    
F 2,50    
Razem 4 427,68 0,00 4 427,68
Górnicza 7      
A 914,10    
B 30,88    
C 339,15    
D 1 434,83    
Razem 2 718,96 0,00 2 718,96
Górnicza 8      
A 2 986,62 13 937,87  
B 411,15 15 500,54  
Razem 3 397,77 29 438,41 32 836,18
       
Górnicza 9      
A 539,94    
B 85,35 3 310,07  
C 523,19    
D 3 352,44    
E 1 997,63    
F 1 177,85    
Razem 7 676,40 3 310,07 10 986,47
Górnicza 10      
A 1 295,22    
B 151,77    
C 689,41    
D 1 015,20    
Razem 3 151,60 0,00 3 151,60
Górnicza 12      
A 768,71    
B 88,37    
C 1 356,94 13 211,27  
D 0,00    
Razem 2 214,02 13 211,27 15 425,29
Górnicza 13      
A 63,05    
B 37,19    
C 1 169,05    
D 22,05    
Razem 1 291,34 0,00 1 291,34
Górnicza 14      
A 0,00    
B 624,92    
C 93,95    
D 0,89    
Razem 719,76 0,00 719,76
Górnicza 15      
A 153,04    
B 176,21    
C 2 065,42    
D 1 605,55    
Razem 4 000,22 0,00 4 000,22
       
Górnicza 16      
A 12 302,01    
B 1 003,47    
C 669,43    
D 2 259,71    
E 359,86    
F 7 318,19 8 453,21  
G 215,82 55 690,16  
Razem 24 128,49 64 143,37 88 271,86
Wąska 1      
A 2 097,54    
B 808,60    
C 567,16    
D 3 489,04    
E 1 187,35    
F 25 955,11    
Orzechowa 2 2 212,98    
Razem 36 317,78 0,00 36 317,78
Wąska 2      
A 1 957,51    
B 134,87    
C 1 723,05    
D 456,63    
Razem 4 272,06 0,00 4 272,06
Krucza 10      
A 1 883,78    
B 19 003,79    
Razem 20 887,57 0,00 20 887,57
Kręta 1       
A 297,04    
B 1 185,74 2 230,34 3 416,08
C 1 463,02    
D 0,28    
E 260,46    
F 6 057,70    
G 4 666,91    
H 179,26    
Razem 14 110,41 2 230,34 16 340,75
       
Wojska Polskiego 1      
A 720,03    
B 161,94    
C 423,30    
D 0,00    
E 0,00    
F 1 684,19    
G 2,35 27 604,89  
H 8,18    
Razem 2 999,99 27 604,89 30 604,88
       
Ogółem     705 791,31

stat4u