OGŁOSZENIA

Zaległości czynszowe na dzień 31.10.2018r.

obrazek

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice przedstawia poniżej stan zaległości czynszowych na dzień 31.10.2018r. na poszczególnych nieruchomościach.

 

Adres  Zaległości lokatorów obecnie zamieszkałych Zaległości lokatorów byłych   Razem zaległości
Polna 17      
A 2 216,13    
B 1 177,74    
C 12 058,55    
D 53,56    
E 161,40 12 929,06  
F 707,24    
G 1 305,30    
H 833,85    
I 233,83    
J 1 932,22    
Razem 20 679,82 12 929,06 33 608,88
Polna 18      
A 2 977,18    
B 1 024,06    
C 2 255,94    
D 441,57    
E 1 383,95    
F 1 518,19    
G 39 820,32    
H 0,00    
I 217,74    
J 0,11    
Razem 49 639,06 0,00 49 639,06
Polna 19      
A 43,03    
B 1 387,73 97 213,83  
C 3 293,95    
D 1 740,41    
E 35,18    
F 627,72    
G 591,67    
H 71,04    
I 2 876,40    
J 1 473,89 2 992,24  
Razem 12 141,02 100 206,07 112 347,09
Polna 20      
A 2 679,79    
B 190,30    
C 281,38    
D 2 957,23    
E 10 436,98    
F 490,64    
G 1 073,90    
H 7 878,32    
I 61 302,85    
J 7 192,13    
Razem 94 483,52 0,00 94 483,52
Polna 21      
A 0,81    
B 460,35    
C 7,80    
D 1 041,16    
Razem 1 510,12 0,00 1 510,12
Polna 22      
A 6,05    
B 90,51    
C 16 878,51    
D 1 426,89    
Razem 18 401,96 0,00 18 401,96
Polna 23      
A 877,89    
B 1 198,02    
C 5 972,01    
D 0,00    
Razem 8 047,92 0,00 8 047,92
Polna 24      
A 216,41    
B 2 421,89    
C 0,00    
D 5 318,43    
Razem 7 956,73 0,00 7 956,73
       
       
       
Polna 25      
A 1 360,40    
B 0,00    
C 2 408,38    
D 1 979,13    
Razem 5 747,91 0,00 5 747,91
Polna 26      
A 4 848,53    
B 39,05    
C 3 734,93    
D 112,47    
Razem 8 734,98 0,00 8 734,98
Polna 27      
A 0,00    
B 230,13    
C 6 970,90    
D 251,36    
Razem 7 452,39 0,00 7 452,39
Polna 28      
A 555,02    
B 9,41    
C 1 040,72    
D 60,09    
Razem 1 665,24 0,00 1 665,24
Polna 29      
A 35,00    
B 0,37    
C 10 775,47    
D 995,60    
Razem 11 806,44 0,00 11 806,44
Górnicza 1      
A 507,70    
B 731,43    
C 687,41    
D 1 259,18 22 390,22  
E 378,64 1 264,65  
F 246,07    
G 9 295,82    
H 3 266,91    
Razem 16 373,16 23 654,87 40 028,03
Górnicza 2      
A 26,84    
B 3 207,57    
C 640,16    
D 14,61    
E 800,22    
F 4,33    
G 2 132,72 19 314,40  
H 17,37    
Razem 6 843,82 19 314,40 26 158,22
Górnicza 4      
A 0,00    
B 31 992,59    
Razem 31 992,59 0,00 31 992,59
Górnicza 5      
A 7,85    
B 8 391,75    
C 374,61    
D 1 613,49    
Razem 10 387,70 0,00 10 387,70
Górnicza 6      
A 0,10    
B 1 985,62    
C 3 369,85    
D 235,35    
E 1,43    
F 80,91    
Razem 5 673,26 0,00 5 673,26
Górnicza 7      
A 1 763,69    
B 103,89    
C 2 467,29    
D 1 989,30    
Razem 6 324,17 0,00 6 324,17
Górnicza 8      
A 7 002,55 9 494,56  
B 513,31 15 500,54  
Razem 7 515,86 24 995,10 32 510,96
       
Górnicza 9      
A 1 089,92    
B 730,75 3 310,07  
C 544,13    
D 1 632,81    
E 2 224,99    
F 822,62    
Razem 7 045,22 3 310,07 10 355,29
Górnicza 10      
A 375,26    
B 1 713,02    
C 268,66    
D 648,35    
Razem 3 005,29 0,00 3 005,29
Górnicza 12      
A 2 437,60    
B 0,00    
C 1 456,19 13 211,27  
D 0,00    
Razem 3 893,79 13 211,27 17 105,06
Górnicza 13      
A 0,02    
B 94,28    
C 721,66    
D 218,61    
Razem 1 034,57 0,00 1 034,57
Górnicza 14      
A 0,00    
B 0,00    
C 0,00    
D 137,85    
Razem 137,85 0,00 137,85
Górnicza 15      
A 3,58    
B 530,15    
C 554,25    
D 670,99    
Razem 1 758,97 0,00 1 758,97
       
Górnicza 16      
A 12 830,63    
B 0,00    
C 3 637,29    
D 1 758,12    
E 1 209,19    
F 6 526,56 8 453,21  
G 1 186,38 55 690,16  
Razem 27 148,17 64 143,37 91 291,54
Wąska 1      
A 448,40    
B 0,00    
C 1 059,89    
D 4 167,75    
E 1 004,31    
F 19 476,05    
Orzechowa 2 2 647,46    
Razem 28 803,86 0,00 28 803,86
Wąska 2      
A 2 335,22    
B 395,44    
C 837,85    
D 783,93    
Razem 4 352,44 0,00 4 352,44
Krucza 10      
A 521,21    
B 24 211,80    
Razem 24 733,01 0,00 24 733,01
Kręta 1       
A 433,21    
B 219,33 783,26 1 002,59
C 3 896,91    
D 76,08    
E 187,37    
F 8 181,88    
G 5 971,59    
H 338,13    
Razem 19 304,50 783,26 20 087,76
       
Wojska Polskiego 1      
A 280,72    
B 764,10    
C 21,82    
D 6,57    
E 28,91    
F 1 957,21    
G 32,71 25 057,61  
H 4,89    
Razem 3 096,93 25 057,61 28 154,54
       
Ogółem     745 297,35

stat4u