INFORMACJE O PRZETARGACH

Wolne mieszkanie na przetarg

obrazek

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Pawłowice  w  Pawłowicach  ogłasza  przetarg  na  mieszkanie

- kat.  M-4  o powierzchni użytkowej 55,26 m2  w Pawłowicach przy ul. Polnej 19 A/3,  lokal usytuowany na I piętrze, obejmuje pomieszczenia: trzy pokoje, kuchnię, łazienkę i  przedpokój.

                           Cena  wywoławcza  wynosi   127.600,00 zł 

W  dniu  19.12.2018r.  /środa/  o godz. 1100   w  siedzibie  Spółdzielni  przy  ul. Wojska Polskiego 19, odbędzie się  I przetarg ograniczony dla członków SM Pawłowice i ich dzieci.

W przypadku braku chętnych członków Spółdzielni odbędzie się II przetarg nieograniczony, w tym samym dniu tj. 19.12.2018 o godz. 1300  dla  wszystkich  osób  zainteresowanych.

Uczestnicy przetargu winni wpłacić wymagane wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 6.380,00 zł  przelewem  na  konto  Bank Spółdzielczy Pawłowice  nr  rachunku

                                          08 8447 0005 0003 3444 2000 0001

Dowody wpłaty wadium na przetarg ustny ograniczony należy dostarczyć do siedziby SM Pawłowice na 1 dzień przed przetargiem. Wadium na przetarg ustny nieograniczony należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu i przed otwarciem przetargu okazać dowód wpłaty.

Wystawione do przetargu mieszkanie można oglądać w dniu 18.12.2018r. /wtorek/  w godzinach od  1000 do 1100 .

Spółdzielnia  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  przetargu  bez  podania  przyczyny.                                     


stat4u