OGŁOSZENIA

Plan remontów na 2019 rok

obrazek

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w miesiącu styczniu zatwierdziła plan remontów za 2019 rok. W związku z powyższym zaplanowane remonty przedstawiają się następująco:

 

 1.Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach

    (do wysokości budżetu danej nieruchomości)

 

 

2.Wymiana wentylatorów (wg potrzeb)

   -Wojska Polskiego 1

   -Górnicza 2

   -Kręta 1

 

 

3.Wymiana grzejników (wg potrzeb)

 

 

4.Wymiana zabezpieczeń w tablicach elektrycznych

    -Polna 29 C : D

   + wg potrzeb

 

 

5. Wykonanie centralnej instalacji do odbioru TV

    -Górnicza 15 A : B

    -Górnicza 16

 

 

6.Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian oraz remont murków

   balkonowych

   -Polna 22

   -Górnicza 15

   -Górnicza 16

   -Polna 28

 

 

7.Wymiana balustrad balkonowych

   -Kręta 1 

   -Polna 19

 

 

8.Malowanie  klatek schodowych i korytarzy piwnicznych

   -Górnicza 4

   -Górnicza 5

   -Górnicza 6

   -Krucza 10

 

 

9.Remont pokrycia dachów

   -Górnicza 2

   -Górnicza 8

 

 

10.Roboty brukarskie :

 a/ remont drogi

    -Górnicza 4 (wyjazd)

    -Górnicza 6 (wjazd)

    -Górnicza 13-15

 b/remont schodów (wyjściowych na parking)

  -Górnicza 1

 

 11.Wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z wymianą

     wodomierzy

    -Górnicza 14

    -Polna 18

    -Wąska 1

 

 

12.Placyki gospodarcze – montaż kontenerów

     półpodziemnych

     -Polna 21

     -Górnicza 2

 

13.Remont kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej

     - Górnicza 10 C : D

     - Polna 29 A : B

     - Polna 25 A : B

     - Górnicza 16 F, G

     + wg potrzeb

 

 

14.Remont węzłów centralnego ogrzewania

     - Polna 18 A : J

 

 

 15.Wymiana okienek piwnicznych

      -Kręta 1

      -Górnicza 15

      -Górnicza 16

      -Polna 28

      -Polna 23

      -Polna 26

      -Polna 19

 

 

 16.Wykonanie dokumentacji projektowej :

   a/na remont elewacji

     -Polna 28

     -Górnicza 16

   b/na wymianę balustrad balkonowych

     -Polna 19

   c/na montaż pojemników  półpodziemnych

     - Górnicza 2

   d/na przebudowę wejść do klatek - budynki typu szwedzkiego

 

 

 17.Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw + wykonanie

     bezpiecznej nawierzchni

 

 

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                           Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                        Pawłowice

                                                                                                                                        

                                                                                                                                     

 

 


stat4u