OGŁOSZENIA

Zaległości czynszowe na dzień 31.10.2019r.

obrazek

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice przedstawia poniżej stan zaległości   
czynszowych na dzień 31.10.2019r. na poszczególnych nieruchomościach.  
   
Adres  Zaległości lokatorów obecnie zamieszkałych Zaległości lokatorów byłych   
Polna 17      
A 1 837,19    
B 1 761,71    
C 15 285,29    
D 8,58    
E 721,27 8 961,05  
F 272,06    
G 1 855,28    
H 0,84    
I 0,00    
J 3 492,73    
Razem 25 234,95 8 961,05 34 196,00
Polna 18      
A 3 662,85    
B 2 000,61    
C 767,38    
D 549,90    
E 1 170,24    
F 509,06    
G 752,25 48 406,74  
H 0,00    
I 379,44    
J 0,00    
Razem 9 791,73 48 406,74 58 198,47
Polna 19      
A 50,91    
B 5 059,14 97 213,83  
C 1 807,87    
D 0,76    
E 1 278,83    
F 0,00    
G 843,56    
H 0,00    
I 1 930,28    
J 58,90 2 466,68  
Razem 11 030,25 99 680,51 110 710,76
Polna 20      
A 6 614,77    
B 0,00    
C 92,18    
D 3,30    
E 9 830,84    
F 0,00    
G 378,57    
H 1 748,49    
I 808,49 71 657,49  
J 3 894,11    
Razem 23 370,75 71 657,49 95 028,24
Polna 21      
A 0,00    
B 1,26    
C 608,73    
D 361,62    
Razem 971,61 0,00 971,61
Polna 22      
A 91,98    
B 818,02    
C 5 204,70 493,85  
D 1 625,74    
Razem 7 740,44 493,85 8 234,29
Polna 23      
A 3 331,66    
B 0,00    
C 260,12    
D 4 574,10    
Razem 8 165,88 0,00 8 165,88
Polna 24      
A 40,31    
B 2 733,78    
C 124,74    
D 10 013,44    
Razem 12 912,27 0,00 12 912,27
       
       
       
Polna 25      
A 255,08    
B 669,40    
C 852,14    
D 2 065,53    
Razem 3 842,15 0,00 3 842,15
Polna 26      
A 892,24    
B 1 100,25    
C 62,81    
D 0,00    
Razem 2 055,30 0,00 2 055,30
Polna 27      
A 336,00    
B 472,30    
C 451,66    
D 193,34    
Razem 1 453,30 0,00 1 453,30
Polna 28      
A 3 346,05    
B 17,92    
C 0,00    
D 0,00    
Razem 3 363,97 0,00 3 363,97
Polna 29      
A 29,67    
B 3 824,29    
C 16 937,60    
D 2 306,19    
Razem 23 097,75 0,00 23 097,75
Górnicza 1      
A 1 148,97    
B 2 614,62    
C 0,00    
D 969,02 22 390,22  
E 12,18    
F 73,69    
G 4 893,47    
H 3 984,20    
Razem 13 696,15 22 390,22 36 086,37
Górnicza 2      
A 5,00    
B 3 587,70    
C 618,94    
D 1 334,83    
E 1 599,97    
F 31,07    
G 3 021,51 18 195,56  
H 0,81    
Razem 10 199,83 18 195,56 28 395,39
Górnicza 4      
A 638,71    
B 6 153,11    
Razem 6 791,82 0,00 6 791,82
Górnicza 5      
A 919,71    
B 14 171,65    
C 0,00    
D 0,00    
Razem 15 091,36 0,00 15 091,36
Górnicza 6      
A 439,44    
B 499,36    
C 2 144,39    
D 254,19    
E 0,25    
F 1 027,35    
Razem 4 364,98 0,00 4 364,98
Górnicza 7      
A 2 636,39    
B 167,75    
C 1 274,79    
D 1 200,39    
Razem 5 279,32 0,00 5 279,32
Górnicza 8      
A 14 595,23 4 001,95  
B 239,74 5 530,83  
Razem 14 834,97 9 532,78 24 367,75
       
Górnicza 9      
A 699,26    
B 0,00 3 234,07  
C 71,53    
D 973,14    
E 102,18    
F 764,36    
Razem 2 610,47 3 234,07 5 844,54
Górnicza 10      
A 1 009,34    
B 899,78    
C 638,86    
D 5,36    
Razem 2 553,34 0,00 2 553,34
Górnicza 12      
A 1 852,88    
B 7,15    
C 374,15 13 215,41  
D 575,76    
Razem 2 809,94 13 215,41 16 025,35
Górnicza 13      
A 107,21    
B 783,43    
C 719,87    
D 71,51    
Razem 1 682,02 0,00 1 682,02
Górnicza 14      
A 0,00    
B 641,29    
C 34,84    
D 267,34    
Razem 943,47 0,00 943,47
Górnicza 15      
A 10,17    
B 0,00    
C 200,85    
D 19,89    
Razem 230,91 0,00 230,91
       
Górnicza 16      
A 782,47    
B 0,00    
C 8 238,48    
D 670,94    
E 1 351,96    
F 5 142,78 2 954,19  
G 420,34 55 730,26  
Razem 16 606,97 58 684,45 75 291,42
Wąska 1      
A 28,68    
B 118,57 0,63  
C 459,38    
D 4 361,39    
E 6,92    
F 24 464,58    
Orzechowa 2 2 371,44    
Razem 31 810,96 0,63 31 811,59
Wąska 2      
A 7 627,38    
B 0,27    
C 787,01    
D 401,51    
Razem 8 816,17 0,00 8 816,17
Krucza 10      
A 661,09    
B 32 533,34    
Razem 33 194,43 0,00 33 194,43
Kręta 1       
A 1 215,53 0,18  
B 1 007,29    
C 2 839,88    
D 0,00    
E 1,98    
F 7 917,23    
G 3 512,97    
H 0,00    
Razem 16 494,88 0,18 16 495,06
       
Wojska Polskiego 1      
A 2 505,18    
B 126,47    
C 627,13    
D 359,97    
E 1 145,29    
F 1 648,29    
G 14,40 21 242,31  
H 635,34    
Razem 7 062,07 21 242,31 28 304,38
       
Ogółem     703 799,66

stat4u