OGŁOSZENIA

Zaległości czynszowe na dzień 31.03.2020r.

obrazek

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice przedstawia poniżej stan zaległości   
czynszowych na dzień 31.03.2020r. na poszczególnych nieruchomościach.  
       
Adres  Zaległości lokatorów obecnie zamieszkałych Zaległości lokatorów byłych   
Polna 17      
A 2 955,67    
B 0,00    
C 17 609,90    
D 85,56    
E 0,00 6 994,70  
F 0,00    
G 1 661,06    
H 0,00    
I 0,00    
J 404,63    
Razem 22 716,82 6 994,70 29 711,52
Polna 18      
A 2 331,17    
B 666,14    
C 327,86    
D 0,00    
E 3 424,35    
F 1 198,79    
G 0,00 48 406,74  
H 0,00    
I 143,77    
J 0,00    
Razem 8 092,08 48 406,74 56 498,82
Polna 19      
A 0,00    
B 206,03 97 213,83  
C 2 592,55    
D 0,00    
E 0,00    
F 0,00    
G 2 189,22    
H 0,00    
I 4 115,39    
J 321,93 2 339,62  
Razem 9 425,12 99 553,45 108 978,57
Polna 20      
A 6 876,92    
B 379,25    
C 0,00    
D 0,00    
E 10 503,42    
F 462,19    
G 1 573,36    
H 1 087,90    
I 450,84 2 446,58  
J 2 129,94    
Razem 23 463,82 2 446,58 25 910,40
Polna 21      
A 0,00    
B 333,52    
C 764,22    
D 2 192,29    
Razem 3 290,03 0,00 3 290,03
Polna 22      
A 0,00    
B 0,19    
C 4 847,50    
D 552,82    
Razem 5 400,51 0,00 5 400,51
Polna 23      
A 800,45    
B 0,00    
C 0,00    
D 5 140,91    
Razem 5 941,36 0,00 5 941,36
Polna 24      
A 0,00    
B 1 193,11    
C 107,54    
D 0,00    
Razem 1 300,65 0,00 1 300,65
       
       
       
Polna 25      
A 0,00    
B 858,81    
C 1 469,70    
D 712,45    
Razem 3 040,96 0,00 3 040,96
Polna 26      
A 0,00    
B 228,38    
C 0,00    
D 0,00    
Razem 228,38 0,00 228,38
Polna 27      
A 278,05    
B 0,00    
C 164,08    
D 0,00    
Razem 442,13 0,00 442,13
Polna 28      
A 2 411,39    
B 0,00    
C 0,00    
D 0,00    
Razem 2 411,39 0,00 2 411,39
Polna 29      
A 0,00    
B 3 157,29    
C 16 111,17    
D 1 079,61    
Razem 20 348,07 0,00 20 348,07
Górnicza 1      
A 0,00    
B 1 344,71    
C 0,00    
D 307,10 22 390,22  
E 0,00    
F 0,00    
G 1,11    
H 4 150,01    
Razem 5 802,93 22 390,22 28 193,15
Górnicza 2      
A 518,83    
B 3 672,34    
C 173,80    
D 965,42    
E 2 809,67    
F 113,99    
G 2 800,14 17 729,25  
H 0,00    
Razem 11 054,19 17 729,25 28 783,44
Górnicza 4      
A 146,63    
B 1 870,42    
Razem 2 017,05 0,00 2 017,05
Górnicza 5      
A 1 588,23    
B 17 784,67    
C 0,00    
D 0,00    
Razem 19 372,90 0,00 19 372,90
Górnicza 6      
A 899,72    
B 0,00    
C 1 591,37    
D 802,92    
E 0,00    
F 0,00    
Razem 3 294,01 0,00 3 294,01
Górnicza 7      
A 2 831,15    
B 193,26    
C 1 215,68    
D 1 939,85    
Razem 6 179,94 0,00 6 179,94
Górnicza 8      
A 16 854,61 1 780,93  
B 0,00 5 530,83  
Razem 16 854,61 7 311,76 24 166,37
       
Górnicza 9      
A 760,08    
B 0,00 3 234,07  
C 0,00    
D 740,42    
E 0,00    
F 0,00    
Razem 1 500,50 3 234,07 4 734,57
Górnicza 10      
A 1 587,27    
B 703,18    
C 0,00    
D 1 148,57    
Razem 3 439,02 0,00 3 439,02
Górnicza 12      
A 255,31    
B 0,00    
C 324,73 13 215,41  
D 0,00    
Razem 580,04 13 215,41 13 795,45
Górnicza 13      
A 0,00    
B 250,20    
C 410,89    
D 329,05    
Razem 990,14 0,00 990,14
Górnicza 14      
A 0,00    
B 0,00    
C 201,70    
D 0,00    
Razem 201,70 0,00 201,70
Górnicza 15      
A 0,00    
B 0,00    
C 119,30    
D 0,00    
Razem 119,30 0,00 119,30
       
Górnicza 16      
A 82,21    
B 0,00    
C 188,28    
D 2 025,68    
E 2 622,95    
F 6 005,29    
G 778,48 55 608,00  
Razem 11 702,89 55 608,00 67 310,89
Wąska 1      
A 662,07    
B 0,00    
C 682,31    
D 4 111,93    
E 0,00    
F 15 402,20    
Orzechowa 2 4 269,53    
Razem 25 128,04 0,00 25 128,04
Wąska 2      
A 2 600,23    
B 130,77    
C 836,91    
D 0,00    
Razem 3 567,91 0,00 3 567,91
Krucza 10      
A 0,00    
B 34 897,80    
Razem 34 897,80 0,00 34 897,80
Kręta 1       
A 0,00    
B 888,17    
C 5 211,71    
D 0,00    
E 112,14    
F 11 169,72    
G 2 374,72    
H 0,00    
Razem 19 756,46 0,00 19 756,46
       
Wojska Polskiego 1      
A 1 168,42    
B 0,00    
C 0,00    
D 0,00    
E 221,59    
F 2 714,62    
G 0,00 19 129,50  
H 0,00    
Razem 4 104,63 19 129,50 23 234,13
       
Ogółem     572 685,06

stat4u