OGŁOSZENIA

Plan remontów na 2020 rok

obrazek

 

Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan remontów

                        na 2020 rok

 

1.Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach

  (do wysokości budżetu danej nieruchomości)

 2.Wymiana wentylatorów (wg potrzeb)

   -Wojska Polskiego 1

   -Górnicza 2

   -Kręta 1

 3.Wymiana grzejników (wg potrzeb)

 4.Wymiana zabezpieczeń w tablicach elektrycznych

    -Górnicza 12 C : D

   + wg potrzeb

5. Wykonanie centralnej instalacji do odbioru TV

    -Górnicza 16 A : G

 6.Remont elewacji wraz z dociepleniem ścian oraz remont

   murków balkonowych

   -Górnicza 16

   -Polna 28

 7.Wymiana balustrad balkonowych

   -Polna 19

8.Wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z wymianą

     wodomierzy

    -Wojska Polskiego 1

    -Górnicza 8

 9.Wymiana okienek piwnicznych

      -Górnicza 16

      -Polna 19

 10.Remont kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz 

      odwodnienie budynków

      -Górnicza 2 E

      -Polna 29 B

     + wg potrzeb

11.Doposażenie placów zabaw – ogrodzenie placu zabaw przy

     -Polnej 20

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                    

 


stat4u