AKTUALNOŚCI

Walne Zgromadzenie Członków - 2020 rok

obrazek

Szanowni Mieszkańcy

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i zakazem  zgromadzeń, uprzejmie informujemy, iż w chwili obecnej brak jest

możliwości określenia terminu i podjęcia decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Przyjęte w ostatnim czasie regulacje ustawowe wprowadziły nowy termin zwołania WZCz, czyli 6 tygodni po odwołaniu stanu

epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Od decyzji ustawodawcy w tym zakresie będzie zależał możliwy termin i tryb Walnego,o czym będziemy Państwa informować.

 

 

                                                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                              Prezes Zarządu - Anna Dąbrowska

  


stat4u