AKTUALNOŚCI

Ponowna podwyżka ciepła

obrazek

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12.04.2023r. z dniem 1 maja 2023r. nastąpił wzrost ceny ciepła (centralnego ogrzewania i ciepłej wody). Cena GJ wzrosła o 1,86% oraz MW o 4%. Z uwagi na zakończenie sezonu grzewczego w miesiącu maju 2023 r. odpis w czynszu w pozycji centralne ogrzewanie pozostaje bez zmian.

           Podwyżka nie jest decyzją Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 

 

 

 

                                              Z poważaniem

                                            Rada Nadzorcza i Zarząd

                                          Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice


stat4u