AKTUALNOŚCI

ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE

obrazek

Na Państwa prośbę prezentujemy zaległości czynszowe , które były wywieszone na tablicach ogłoszeń  z rozbiciem na poszczególne klatki ,  wyliczone na dzień 30 września 2010r. Pod pozycją „ zaległości lokatorów byłych” widnieją zaległości osób które zamieszkiwały w danym budynku i zastały eksmitowane .

 

Adres  Zaległości lokatorów obecnie zamieszkalych Zaległości lokatorów byłych 
Polna 17    
A 2 821,54 21 688,42
B 808,03  
C 4 658,92  
D 24,49 28 243,14
E 487,75 28 720,60
F 404,75  
G 2 234,59  
H 11 499,33 15 498,69
I 921,38  
J 3 834,40  
Polna 18    
A 1 334,19  
B 389,59  
C 842,39  
D 86,59  
E 5 105,05  
F 8 525,96  
G 10 703,93 21 017,93
H 604,81  
I 465,69  
J 1 966,59  
Polna 19    
A 9 897,77  
B 45 817,86  
C 1 961,30  
D 424,74  
E 472,14  
F 630,53  
G 2 820,01  
H 42,28  
I 3 901,73 7 996,18
J 5 969,62  
Polna 20    
A 1 588,32 18 486,30
B 5 760,98  
C 941,28  
D 331,11  
E 3 505,18  
F 1 492,46  
G 4 210,28 11 914,50
H 2 330,69  
I 7 696,41 11 871,95
J 2 309,26  
Polna 21    
A 837,23  
B 364,90  
C 354,59  
D 9 132,61 5 364,48
Polna 22    
A 5,02  
B 5 590,33  
C 5 352,21  
D 2 465,02  
Polna 23    
A 2 066,60  
B 523,14  
C 5 146,71  
D 2 406,95  
Polna 24    
A 416,91  
B 4 823,63 6 316,58
C 2 299,89  
D 2 237,93  
Polna 25    
A 394,45  
B 3 621,02  
C 2 418,48  
D 13 150,68  
Polna 26    
A 47,26  
B 29,10  
C 742,46  
D 427,63  
Polna 27    
A 3 974,61  
B 2 362,63  
C 5 069,55  
D 591,71  
Polna 28    
A 1 393,93  
B 92,28  
C 1 961,84  
D 2 004,65  
Polna 29    
A 0,00  
B 53,65  
C 2 999,41  
D 1 109,82  
Górnicza 1    
A 8 391,10  
B 1 105,79  
C 3 913,62  
D 1 900,42 9 930,15
E 198,41  
F 2 319,90  
G 1 856,29  
H 483,78  
Górnicza 2    
A 2 239,72  
B 2 077,78  
C 1 411,50  
D 8 069,68  
E 2 041,58 10 483,89
F 926,60  
G 19 328,89  
H 9 689,27  
Górnicza 4    
A 7 454,15 22 832,20
B 4 239,43  
Górnicza 5    
A 993,79  
B 4 131,31  
C 495,30  
D 702,85  
Górnicza 6    
A 517,09  
B 841,50 15 051,75
C 4 212,02  
D 1 035,42  
E 25 515,41  
F 1 912,56  
Górnicza 7    
A 4 607,77  
B 936,33  
C 4 613,84  
D 7 220,90  
Górnicza 8    
A 29 211,59 14 255,68
B 11 239,00  
Górnicza 9    
A 574,21  
B 704,77  
C 468,29  
D 3 496,04  
E 2 273,98  
F 899,94  
Górnicza 10    
A 5 283,12 5 350,09
B 1 685,69  
C 943,64  
D 2 545,52  
Górnicza 12    
A 3 350,45  
B 370,42  
C 4 541,38  
D 0,00  
Górnicza 13    
A 1 011,62  
B 418,96  
C 2 083,19  
D 13,53  
Górnicza 14    
A 606,74  
B 2 626,95 13 618,87
C 1 462,16  
D 0,00  
Górnicza 15    
A 1 009,30  
B 4 564,92 17 848,71
C 3 272,97  
D 4 007,60  
Górnicza 16    
A 461,83  
B 486,77  
C 1 327,58  
D 4 136,22 8 979,65
E 3 751,49  
F 12 722,57  
G 822,17 21 427,31
Wąska 1    
A 11 154,34 13 520,88
B 5 585,60  
C 6 269,10  
D 15 211,51  
E 1 048,16  
F 12 381,47  
Orzechowa 1 9 837,86  
     
Wąska 2    
A 757,56  
B 1 282,86  
C 3 174,67 13 579,64
D 6 004,56 22 561,82
Krucza 10    
A 1 882,19  
B 9 743,62 6 946,05
Kręta 1     
A 8 126,57  
B 9 379,29  
C 2 531,77  
D 2 926,08  
E 610,58  
F 7 617,26  
G 950,33  
H 180,58  
LWP 1    
A 9 835,24  
B 17 788,90  
C 285,38  
D 246,92  
E 1 496,05  
F 713,02  
G 26 522,94  
H 3 810,33  
Razem: 671 406,10 373 505,46
Ogółem: 1 044 911,56  
     

stat4u