AKTUALNOŚCI

Ruszają Eksmisje i Licytacje Mieszkań Zadłużonych!

obrazek

SMP konsekwentnie dąży do ograniczania wielkości zadłużenia lokatorów wobec Spółdzielni. Dotychczas podejmowane działania okazały się skuteczne, czego dowodzi wyraźny ubiegłoroczny spadek zaległości w opłatach czynszowych. Wciąż jednak nie wszyscy mieszkańcy terminowo regulują swoje zobowiązania. W wielu przypadkach Spółdzielnia nie ma wyboru i musi wystąpić na drogę sądową. Sąd może wydać nakaz zapłaty, ale także zasądzić eksmisję dłużnika. Najczęściej jest to eksmisja do lokalu socjalnego. Dzięki dobrze układającej się współpracy z Urzędem Gminy , Spółdzielnia uzyskuje lokale socjalne dla wskazanych przez nią  mieszkańców.     Windykacja należności z tytułu zaległych opłat czynszowych to często przykra konieczność. Osoby, które przez dłuższy czas uchylają się od spłaty zobowiązań, muszą liczyć się z groźbą eksmisji. Dotyczy to nie tylko najemców, czy lokatorów legitymujących się spółdzielczym prawem do lokalu. W szczególnych wypadkach posiadacze odrębnej własności mogą nawet trafić na bruk! Prywatni właściciele nie podlegają zapisom ustawy o ochronie praw lokatorów. Jeśli taka osoba nie wywiązuje się z obowiązku partycypacji w kosztach gospodarowania nieruchomością (nie uiszcza stosownych opłat) sąd może nakazać komornikowi zlicytowanie jej majątku, w tym także mieszkania.

 


stat4u