AKTUALNOŚCI

Czynsze

obrazek

Przykładowe rozliczenie czynszowe

Lp.

Nazwa opłaty

Ilość

JM

Cena (zł)

Wartość

1.

Opłata za centralne ogrzewanie

55,26

m2

3,10

171,31

2.

Fundusz Remontowy

55,26

m2

1,02

56,37

3.

Konserwacja

55,26

m2

0,25

13,82

4.

Energia elektryczna

55,26

m2

0,13

7,18

5.

Działalność społeczno-wychowawcza

55,26

m2

0,03

1,66

6.

Eksploatacja

55,26

m2

1,17

64,65

7.

Podatki lokalne i ubezpieczenia

55,26

m2

0,17

9,39

8.

Woda i kanalizacja

6,00

m3

8,04

48,24

9.

Podgrzanie wody

3,00

m3

17,00

51,00

10.

Wywóz nieczystości

3,00

os.

5,90

17,70

11.

Opłata za wodomierze

2,00

szt.

2,80

5,60

12.

Opłata za azart

1,00

szt.

0,50

0,50

13.

Domofon

1,00

szt.

2,20

2,20

Ogółem do zapłaty

449,62

 

 

Szanowni Mieszkańcy !

 

            W związku z wieloma zapytaniami „dlaczego spółdzielnia robi często podwyżki czynszu” informujemy, że wszystkie składniki zaznaczone na czerwono stanowią opłaty niezależne od spółdzielni. Na tym przykładzie widać, że stanowi to ponad 68 % naszych opłat.

            Zgodnie z ustawą, spółdzielnię czyli mieszkańców stawia się przed faktem dokonanym, firmy przesyłają informację od którego dnia jest podwyżka opłat i tyle mamy do powiedzenia! To tak samo jak z oprocentowaniem kredytów, cukrem, chlebem czy benzyną, tylko z tą różnicą, że jak nie mamy pieniędzy to czegoś możemy nie kupić, a w naszym przypadku za wszystko musimy zapłacić.


stat4u