Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice w Pawłowicach przedstawia zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Plan funduszu remontowego na 2024 rok.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice informujemy, że ujęte w planie remontowym zadania wynikają z przeprowadzonych przeglądów technicznych budynków i konieczności ich wykonania. Jednocześnie informujemy, że można wnosić uwagi i propozycje remontów  nieruchomości. Wszystkie wnioski i spostrzeżenia zostaną szczegółowo rozpatrzone i uwzględnione podczas opracowywania planu remontów na 2025 rok. Wnioski można składać drogą e-mail lub osobiście z sekretariacie.

 

 


Plan funduszu remontowego na 2024 rok


Góra