PSZOK dla nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice znajduje się w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 28A.

W punkcie przyjmowane są wyłącznie odpady powstałe w nieruchomościach zamieszkałych z terenu Gminy, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.pawlowice.pl/mieszkaniec/srodowisko/gospodarowanie-odpadami/pszok/Góra