Nasza historia

Poznaj historię naszej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • 25 kwietnia 2008 r.

  Zebranie Przedstawicieli Członków Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śląskim podjęło uchwałę o podziale spółdzielni.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice w Pawłowicach uzyskała osobowość prawną 31 lipca 2008 r. z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • 5 maja 2008 r.

  Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice wybrało pierwszą 5 osobową Radę Nadzorczą.

  W skład której weszli:

  • Szczepan Martynowski – Przewodniczący
  • Zdzisław Byczek – z-ca Przewodniczącego
  • Władysław Góra – Sekretarz
  • Janusz Mizera – Członek
  • Artur Jarema – Członek

 • 7 maja 2008 r.

  Rada Nadzorcza na stanowisko Prezesa Zarządu powołała mgr Annę Dąbrowską, której powierzono zadanie utworzenia nowej spółdzielni.

  Założyciel i Pierwszy Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice do 2022 r. mgr Anna Dąbrowska.

  mgr Anna Dąbrowska

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice jest jedyną spółdzielnią na terenie Gminy Pawłowice liczącą 1877 członków i zajmuje teren 16,8 ha. Pierwsze budynki powstały w latach 80 wybudowane przez KWK XXX-lecia (obecnie KWK Pniówek).
  Na terenie Pawłowic Spółdzielnia rozpoczęła budowę swoich budynków w 1984 r. W 1996 roku Jastrzębska Spółka Węglowa przekazała swoje zasoby mieszkaniowe GSBM w Wodzisławiu Śląskim.

  Osiedle stanowi:

  • 32 budynki wielorodzinne – pięciokondygnacyjne.
  • 1767 mieszkań o powierzchni 99.304m² zamieszkałych przez 5860 osób.

  Z racji usytuowania, Osiedle stanowić może samowystarczalne miasteczko. Tu mieści się Spółdzielnia, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Technikum Górnicze, Kościół, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia, Apteka, Lodowisko, Basen, Dom Kultury, miasteczko ruchu drogowego i place zabaw . Na terenie osiedla znajduje się rozbudowana sieć placówek handlowych.

 • 29 października 2009 r.

  Nowa siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej

  29 października 2009 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej w Pawłowicach.

  Nowa siedziba
Góra