Wykonanie przeglądów kominiarskich

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice informuje o konieczności wykonania przeglądów kominiarskich  w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice na podstawie art. 62.1.1 Ustawy Prawo Budowlane oraz art. 27a ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjnej budynków jest zobligowana do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli kominiarskiej oraz sporządzeniu inwentaryzacji każdego lokalu mieszkalnego i użytkowego.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie mieszkań i udzielenie potrzebnych informacji osobie przeprowadzającej przegląd kominiarski. W naszej Spółdzielni kontrolę przeprowadza Zakład Kominiarski Piotr Sobierajski i Dariusz Hojka s.c.

Poniżej przedstawiamy harmonogram zaplanowanych przeglądów w poszczególnych kwartałach bieżącego roku:

I kwartał

Polna 20, 21, 22, 23

Górnicza 8, 9, 10

Krucza 10 – pierwsza kontrola

II kwartał

Górnicza 12, 13, 14

Polna 24, 25, 26, 27, 28, 29

III kwartał

Wąska 1, 2

Orzechowa 2

Polna 17, 18, 19

Górnicza 15, 16

Krucza 10 – druga kontrola

IV kwartał

Górnicza 1, 2, 4, 5, 6, 7

Wojska Polskiego 1

Kręta 1

Pozostałe obiekty – lokale użytkowe

Góra