Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Załącznik

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice

Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych

Regulamin porządku domowego

Regulamin wymiany stolarki okiennej

Regulamin funduszu remontowego

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Regulamin Zarządu

Regulamin przetargowy na uzyskanie prawa do lokali mieszkalnych

Regulamin przetargów na roboty remontowo-budowlane i usługi

Regulamin spłaty zadłużeń i naliczania odsetek

Regulamin gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na działalność społeczną, oświatową i kulturalną

Regulamin udzielania informacji i udostępnienia dokumentów

Regulamin korzystania z tablic ogłoszeniowych

Druk Pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie


Góra