Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania (ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1335).

Kto jest uprawniony do dodatku mieszkaniowego?

 Prawo do dodatku mieszkaniowego ma osoba, która spełni łącznie trzy przesłanki:

1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu – umowa najmu, przydział, akt własności lub nie posiadający takiego tytułu, ale oczekujący na lokal socjalny lub zamienny,

2. posiada określony ustawą dochód,

3. zajmuje lokal o powierzchni tzw. normatywnej.

 

Więcej informacji można znaleźć klikając w link https://www.ops.pawlowice.pl/pomoc-mieszkaniowa/dodatek-mieszkaniowy/Góra